跳至內容

Lūi-pia̍t:Bân-lâm-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Bân-lâm-gú ê sû.

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 11 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 11 ê.

A

B

K

Tī lūi-pia̍t "Bân-lâm-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 15,764 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h