Ùi Wiktionary

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話: koâⁿ/hân(文) [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 天氣
  例:寒(koâⁿ)天。 今仔日寒(koâⁿ)。
 2. 感覺
  例:寒(koâⁿ)

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話: gân(替) [2]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 感覺
  例:寒。 kha gân chhiú gân
 2. 例:喙齒寒。 chhuì-khí ē gân [3]

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部
 2. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部
 3. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部