Ùi Wiktionary

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 潮州話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:le(替)

意思[siu-kái]

 1. 樹枝、樹椏。[1]
  例:這發出來的所在攏有兩三絡。 Che hoat chhut-lâi ê só͘-chāi lóng ū nn̄g saⁿ le.[2]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 潮州話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:lo̍h(替)

意思[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 潮州話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:lo̍k

意思[siu-kái]

參考資料[siu-kái]

 1. 臺日大辭典,1011頁
 2. 飛天羅漢松 原是颱風吹倒生成,彰視新聞,2012-04-08