Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:ging1 [1]
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:keⁿ / kiⁿ, keng(文) [2]
  • 潮州話:gêng1[3]
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 例:蜘蛛一支掃帚面頂蜘蛛絲

參考資料[siu-kái]

  1. 當代泉州音字彙,黃晉波編
  2. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部
  3. 潮州字典(潮州母語)