Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話: [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī Chhun-chhiu bûn-jī Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kim-bûn kah-kut-bûn kim-bûn kim-bûn kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k kóo-bûn siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī
酉-s.svg 酉-oracle.svg酉-oracle-v2.svg酉-oracle-v3.svg酉-oracle-v4.svg酉-oracle-v5.svg 酉-bronze.svg酉-bronze-v2.svg酉-bronze-v3.svg 酉-sa.svg 酉-w.svg 酉-silk.svg酉-silk-v2.svg酉-silk-v3.svg酉-silk-v4.svg 酉-slip.svg酉-slip-v2.svg 酉-ancient.svg 酉-seal.svg 酉-bigseal.svg

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部