跳至內容

Lūi-pia̍t:Ìn-nî-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ìn-nî-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

I

Tī lūi-pia̍t "Ìn-nî-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 201 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h