Lūi-pia̍t:Gí-giân

Ùi Wiktionary

Kok-chióng gí-giân ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 38 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 38 ê.

A

B

D

E

  • Eng-gú(2 分類, 1,646 ia̍h)

H

I

J

K

L

M

O

P

S

T

V

Ì

Í

Č

Tī lūi-pia̍t "Gí-giân" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 16 ia̍h, ē-bīn sī thâu 16 ia̍h.