跳至內容

Lūi-pia̍t:Í-tāi-lī-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Í-tāi-lī-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

I

Tī lūi-pia̍t "Í-tāi-lī-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 162 ia̍h, ē-bīn sī thâu 162 ia̍h.