Lūi-pia̍t:A-la-pek-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī A-la-pek-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

A

Tī lūi-pia̍t "A-la-pek-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 121 ia̍h, ē-bīn sī thâu 121 ia̍h.