Lūi-pia̍t:Eng-gú

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Eng-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 2 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 2 ê.

E

Tī "Eng-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 200bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 1,635 bīn ia̍h

(chêng 200 hāng) (āu 200 hāng)
(chêng 200 hāng) (āu 200 hāng)