跳至內容

Lūi-pia̍t:Eng-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Eng-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 2 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 2 ê.

E

Tī lūi-pia̍t "Eng-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 1,646 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h