Lūi-pia̍t:Hi-lia̍p-gú

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Hi-lia̍p-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

E

Tī "Hi-lia̍p-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 136 ia̍h, ē-bīn sī thâu 136 ia̍h.