跳至內容

Lūi-pia̍t:Hun-lân-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Hun-lân-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

F

Tī lūi-pia̍t "Hun-lân-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 180 ia̍h, ē-bīn sī thâu 180 ia̍h.