Lūi-pia̍t:Kē-tē-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Kē-tē-gú ê sû. Commons: Dutch pronunciation

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

N

Tī "Kē-tē-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 173 ia̍h, ē-bīn sī thâu 173 ia̍h.