Lūi-pia̍t:Khmer-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Khmer-gú ê sû.

Tī "Khmer-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán kan-ta ū ē-bīn chia ê ia̍h-bīn.