Lūi-pia̍t:Phû-tô-gâ-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Phû-tô-gâ-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

P

Tī lūi-pia̍t "Phû-tô-gâ-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 161 ia̍h, ē-bīn sī thâu 161 ia̍h.