Lūi-pia̍t:User de

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 4 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 4 ê.

U

Tī "User de" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 8bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 8 bīn ia̍h