Lūi-pia̍t:User languages

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lia̍t-chhut Holotionarian ē-hiáu ê gí-giân. Chhiáⁿ chham-khó Wiktionary:Babel.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 13 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 13 ê.

U

 • User cmn(1 分類、2 ia̍h)
 • User de(4 分類、10 ia̍h)
 • User en(4 分類、16 ia̍h)
 • User es(1 分類、1 ia̍h)
 • User fr(4 分類、7 ia̍h)
 • User hak(4 分類、4 ia̍h)
 • User id(4 分類、5 ia̍h)
 • User ja(4 分類、6 ia̍h)
 • User la(4 分類、6 ia̍h)
 • User nan(5 分類、8 ia̍h)
 • User tl(4 分類、6 ia̍h)
 • User tr(4 分類、4 ia̍h)
 • User zh(4 分類、6 ia̍h)