Oa̍t-lâm Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok

Ùi Wiktionary
A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U
閩南語 Wikipedia ū chi̍t phiⁿ bûn-chiong sī leh kóng:

Bân-lâm-gí[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

Oa̍t-lâm Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok (POJ,【】Oat8-lam5 Sia7-hoe7-chu2-gi7 Kiong7-ho5-kok, 【越南社會主義共和國, 【越南社会主义共和国)

  1. Oa̍t-lâm ê choan-miâ

Hoan-e̍k[siu-kái]

Chham-khó[siu-kái]