Lūi-pia̍t:Bân-lâm-gú:Bêng-sû

Ùi Wiktionary

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 3 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 3 ê.

N

Tī "Bân-lâm-gú:Bêng-sû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 135 ia̍h, ē-bīn sī thâu 135 ia̍h.

U