Schaltung

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Schaltung die/(keine) Schaltungen
屬格 der/einer Schaltung der/(keiner) Schaltungen
與格 der/einer Schaltung den/(keinen) Schaltungen
對格 die/eine

Schaltung die/(keine) Schaltungen

Huat-im 發音[siu-kái]

  • IPA: /ˈʃaltʊŋ/

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 線路接線架線
  2. 將帶電的電線接通
  3. 變速排檔