Lūi-pia̍t:Tek-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Tek-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 3 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 3 ê.

D

T

Tī lūi-pia̍t "Tek-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 338 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h