Wiktionary thó-lūn:Hêng-chèng jîn-oân

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Hòng-khì bureaucrat sin-hūn[siu-kái]

Ta̍k-ê hó, goá bo̍k-chêng sī chia ê koaⁿ-liâu/bureaucrat. In-ūi goá hán-tit tiàm chia oa̍h-tōng, ná lâi ná kám-kak pháiⁿ-sè koh hoāⁿ chit ê hâm-thâu, ū siūⁿ beh hòng-khì. Chhéng-kàu kok-ūi, lín kám-kak èng-kai án-choáⁿ chhú-lí khah thò-tòng?

(en) Hi, I am currently the sole bureaucrat here. Increasingly I've felt it'd be best if I give up that role as I am hardly active here. I'd like to poll people to see how they feel would be the best way to go about this.

A-giâu 05:09, 27 May 2006 (UTC)

Mài siūⁿ siùⁿ-chē!! Hêng-chèng jîn-oân siāng-tiōng-iàu sī lâi chia sûn-thâu-khòaⁿ-bóe nā-niā, bô tek-khak ài chham-ka phian-siá. Tán kha-siàu ū-kàu chiah-ē pàn lí cháu. Pài-thok pài-thok. --Chùn-hiàn 18:47, 27 May 2006 (UTC)

Goá khó͘--ah, goá.... :) A-giâu 06:08, 12 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)