chiù-khí

Ùi Wiktionary

chiu3-khi2 蛀齒

Bān-lâm-gí[siu-kái]

Sû-goân[siu-kái]

Miâ-sû[siu-kái]

Chiù-khí

  1. Chhùi-khí cho-siū sng-si̍t thoat-kài, hoat-seng chiù-khang ê kòe-têng
    Chiù-khí ê goân-in iah m̄-sī chiâⁿ chheng-chhó.
  2. Ū chiù-khang ê chhùi-khí
    Góa cha-hng khì khí-kho i-su hia bán chiù-khí.

Tōng-sû[siu-kái]

Chiù-khí

  1. Chhùi-khí hoat-seng thoat-kài chiù-khang
    Nā-bô sé-chhùi tio̍h ē chiù-khí.

Hoan-e̍k[siu-kái]