Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:tèng, tiong(文), tiòng(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 例:

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī Chhun-chhiu bûn-jī Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kim-bûn kah-kut-bûn kim-bûn

kim-bûn kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k kóo-bûn 籀-bûn

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī
中-bronze-shang.svgACC-b00648.svg 中-oracle.svg中-oracle-2.svg中-oracle-3.svg 中-bronze.svgACC-b00654.svgACC-b00659.svg

ACC-b00674.svg ACC-b00649.svg 中-silk.svg 中-slip.svg 中-ancient.svg 中-zhou.svg

中-seal.svg 中-bigseal.svg

參考資料[siu-kái]

  1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部