Lūi-pia̍t:Unicode CJK Thóng-ha̍p Hàn-jī

Ùi Wiktionary

Tī "Unicode CJK Thóng-ha̍p Hàn-jī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 250 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

使

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h