Ùi Wiktionary
A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:kim [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

金仔
 1. 一種色、有價值的貴金屬,化學的符號是Au。譬如:黃金金仔
 2. 金屬的代表。
 3. 黃金的
 4. 用來形容珍貴的人抑是物件。譬如:金孫。
 5. 嘛會使指
 6. 金星
 7. 古早中國的一个政權,是女真人建立的。
 8. 一種漢姓。有的姓金的人是女真人抑是滿州人的後人。

Hôa-gú:[siu-kái]

Bêng-sû 名詞[siu-kái]

 1. jī-sìⁿ

Hoan-e̍k 翻譯[siu-kái]

 • Bân-lâm-gí: Kim

Chham-khó 參考[siu-kái]

參考資料[siu-kái]

 1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部