跳至內容

Lūi-pia̍t:Hôa-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Hôa-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 6 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 6 ê.

H

Tī lūi-pia̍t "Hôa-gú" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 452 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h