Ùi Wiktionary

閩南語[siu-kái]

閩南語 Wikipedia ū chi̍t phiⁿ bûn-chiong sī leh kóng:

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:hōo, ú(文), í(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 天頂烏雲
    例:。 雨。 雨猶閣明仔載?雨仔來來,掠雞仔起來刣。

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部