跳至內容

Lūi-pia̍t:Ji̍t-gí

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ji̍t-gí ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 2 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 2 ê.

J

Tī lūi-pia̍t "Ji̍t-gí" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 499 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h