Lūi-pia̍t:Ji̍t-gí

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ji̍t-gí ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 2 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 2 ê.

J

Tī "Ji̍t-gí" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 597 ia̍h, ē-bīn sī thâu 200 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h