Lūi-pia̍t:User nan

Ùi Wiktionary

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 5 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 5 ê.

U

Tī lūi-pia̍t "User nan" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 8 ia̍h, ē-bīn sī thâu 8 ia̍h.