sin hoat-bêng ê iōng-sû

Ùi Wiktionary
(Tùi Sin hoat-bêng ê iōng-sû choán--lâi)

Chòe-kin kúi-tang hoat-bêng ê iōng-sû, pau-koah gōa-lâi-gú.


Bô kò·-tēng iōng-sû ê mi̍h-kiāⁿ kap kài-liām[siu-kái]