Chòe-kīn ê kái-piàn

跳至導覽 跳至搜尋

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

最近改的選定 Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn 機器儂 | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2019-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ) 16:34 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
D
Wikidata siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘

2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

  • chiáⁿ-pi̍h-pu̍h‎; 14:38 +31Ianbu thó-lūn kòng-hiàn→‎Hêng-iông-sû 形容詞
  • ! chiáⁿ-pu̍h-pu̍h‎; 14:33 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-pih-pih‎; 14:32 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡擎擎 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-pi̍h-pu̍h‎; 14:32 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-pi̍h-pi̍h‎; 14:30 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡擎擎 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-phun-phun‎; 14:29 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-phu̍h-phu̍h‎; 14:28 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
  • ! chiáⁿ-phi̍h-phu̍h‎; 14:26 +529Ianbu thó-lūn kòng-hiàn== Bân-lâm-gí == === Hàn-jī=== * Chiàⁿ-jī: 淡薄薄 (台日大辭典) ====Hêng-iông-sû 形容詞==== ̍̍ ==== Hoan-e̍k==== {{top}} *Bulgarian: *Dan-g… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p

2019-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)