Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

Track the most recent changes to the wiki on this page. 21,323 entries.

Commons - Meta - Wikibooks - Wikipedia - Wikiquote - Wikisource

最近變更選項
說明:
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁面)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
該頁面變更的大小 (位元組)
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
隱藏 sió siu-kái | 顯示 機器儂 | 隱藏 bû-bêng-sī | 隱藏 teng-ji̍p ê iōng-chiá | 隱藏 góa ê pian-chi̍p

Hián-sī tùi 2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k) 07:38 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)