Chòe-kīn ê kái-piàn

跳至導覽 跳至搜尋

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

最近改的選定 Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn 機器儂 | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2023-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō·) 21:05 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
 
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
臨時監視頁面

2023-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2023-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2023-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2023-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2023-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)