Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

Track the most recent changes to the wiki on this page. 21,493 entries.

Commons - Meta - Wikibooks - Wikipedia - Wikiquote - Wikisource

最近改的選定
Ké-soeh:
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am sió siu-kái | hiàn 機器儂 | am bû-bêng-sī | am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am góa ê pian-chi̍p | 顯示 頁面分類

Hián-sī tùi 2016-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k) 03:33 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2016-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

  • (Cheng-chha | ls) . . ! Verlängerung‎;17:35 . . (+543). .NHSKR (thó-lūn | kòng-hiàn) ({{-de-}} {{de-nm-dk-f|Verlängerung|en}} {{-etym-}} {{de-nm-suffix|verlängern|ung}} {{de-prnc|fɛɐ̯ˈlɛŋəʀʊŋ|Verlängerung}} {{de-nm|f|a}} #伸長 chhu... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
  • (Cheng-chha | ls) . . ! Vermehrung‎;15:01 . . (+424). .NHSKR (thó-lūn | kòng-hiàn) ({{-de-}} {{de-nm-dk-f|Vermehrung|en}} {{-etym-}} {{de-nm-suffix|vermehren|ung}} {{de-prnc|fɛɐ̯ˈmeːʀʊŋ|Vermehrung}} {{de-nm|f|a}} #提高 thê-ko, ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
  • (Cheng-chha | ls) . . ! Übung‎;10:50 . . (+488). .NHSKR (thó-lūn | kòng-hiàn) ({{-de-}} {{de-nm-dk-f|Übung|en}} {{-etym-}} {{de-nm-suffix|üben|ung}} {{de-prnc|ˈʔyːbʊŋ|Übung}} {{de-nm|f|a}} #練習, 訓練 hùn-liān {{de-cat|... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)