Chòe-kīn ê kái-piàn

跳至導覽 跳至搜尋

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

最近改的選定 Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn 機器儂 | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2023-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì) 03:25 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
 
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
臨時監視頁面

2023-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2023-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

  • ! hî-chhī-tiûⁿ 13:08 +273Akamycoco thó-lūn kòng-hiàn(Khui sin ê ia̍h "==Tâi-oân-ōe== ===Kái-soeh=== ====Bêng-sû==== * Chi̍t ê bē-hî, bé-hî ê só͘-chāi. ====Lē-kù==== * Lâng lâi khì hî-chhī-tiûⁿ. ==Chham-khó Lâi-goân== [https://chhoe.taigi.info/MaryknollTaiengSutian/14969 ChhoeTaigi] Category:Tâi-oân-ōe")

2023-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2023-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2023-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)