Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.

Track the most recent changes to the wiki on this page. 21,577 entries.

Commons - Meta - Wikibooks - Wikipedia - Wikiquote - Wikisource

最近改的選定
Ké-soeh:
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn 機器儂 | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類
Hián-sī tùi 2017-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ) 21:35 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2017-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)