Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.162.91.86 的貢獻 (thó-lūn | 封鎖日誌 | Ap-ló͘ | 日誌 | 濫用日誌)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.