Iōng-chiá ê kòng-hiàn

54.158.238.108 的貢獻 (thó-lūn | Hong-só ji̍t-chì | ap-ló͘ | Ji̍t-chì | 濫用日誌)
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Saⁿ) 09:06:Masti (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.158.0.0/16 (2018-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì) 09:06 kàu kî., 僅限匿名使用者) (Open proxy)
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.