Iōng-chiá ê kòng-hiàn

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (La̍k) 18:33:Defender (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 54.225.0.0/16 (2022-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō·) 18:33 kàu kî.) (Open proxy)
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.