Iōng-chiá thó-lūn:54.80.68.137

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Chit ia̍h chit-má bô loē-iông, lí ē-sái tī pa̍t ia̍h chhoē chit ia̍h piau-tê, chhoē siong-koan ji̍t-chì, iah chhòng-chò chit ia̍h