Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng

跳至導覽 跳至搜尋
討蜀隻乞封鎖其用戶
日期時間 目標 期限 封鎖的管理員 封鎖參數 原因
2020-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Sì) 04:41 Świętokrzyskie3thó-lūn | kòng-hiàn éng-oán ~rileythó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
Vandalism/Disruptive editing) (global sysop action
2013-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Saⁿ) 15:38 CathleenRthó-lūn | kòng-hiàn éng-oán Mh7kJthó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
Spambot (global sysop action)
2013-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (La̍k) 00:09 BruceP30thó-lūn | kòng-hiàn éng-oán Mathoniusthó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
  • bô-hoat-tō͘ siu-kái kā-kī ê thó-lūn-ia̍h
Spambot (global sysop action)
2012-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Saⁿ) 00:41 Dryavin1941thó-lūn | kòng-hiàn éng-oán Snowolfthó-lūn | kòng-hiàn
  • 編輯(全站範圍)
  • kìm-chí khui kháu-chō
spam-only account