Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ
Ji̍t-kî Miâ 縮⁠圖 Toā-sè Iōng-chiá Soat-bêng
2006-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Jī) 18:57 Attention.pngtóng-àn 776位元組 Astroviolin