Австралия

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 Австра́лия
Sio̍k-keh 屬格 Австра́лии
Ú-keh 與格 Австра́лии
Tuì-keh 對格 Австра́лию
Tsō-keh 造格 Австра́лией
Австра́лиею
Tsiân-tì-keh 前置格 об Австра́лии

Huat-im 發音[siu-kái]

Австралия

Tsuan-iú-bêng-sû 專有名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

  1. 澳洲 Ò-chiu, Lâm-hong Kok