Алжир

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. A-lu-che-jiah-ī-lù

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 Алжи́р
Sio̍k-keh 屬格 Алжи́ра
Ú-keh 與格 Алжи́ру
Tuì-keh 對格 Алжи́р
Tsō-keh 造格 Алжи́ром
Tsiân-tì-keh 前置格 об Алжи́ре