Германия

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Германия

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

im-sìng 陰性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông put-khó-sòo 不可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 7a -hō piàn-keh-luī

  1. Tek-kok

Huat-im 發音[siu-kái]

  • IPA: /ɡʲɪrˈmanʲɪjə/
  • (file)
Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 Герма́ния
Sio̍k-keh 屬格 Герма́нии
Ú-keh 與格 Герма́нии
Tuì-keh 對格 Герма́нию
Tsō-keh 造格 Герма́нией
Герма́ниею
Tsiân-tì-keh 前置格 о Герма́нии