арбуз

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. si-koe

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 арбу́з арбу́зы
Sio̍k-keh 屬格 арбу́за арбу́зов
Ú-keh 與格 арбу́зу арбу́зам
Tuì-keh 對格 арбу́з арбу́зы
Tsō-keh 造格 арбу́зом арбу́зами
Tsiân-tì-keh 前置格 об арбу́зе об арбу́зах