арбуз

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 1a -hō piàn-keh-luī

  1. si-koe

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 арбу́з арбу́зы
Sio̍k-keh 屬格 арбу́за арбу́зов
Ú-keh 與格 арбу́зу арбу́зам
Tuì-keh 對格 арбу́з арбу́зы
Tsō-keh 造格 арбу́зом арбу́зами
Tsiân-tì-keh 前置格 об арбу́зе об арбу́зах