вода

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

im-sìng 陰性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 1d' -hō piàn-keh-luī

  1. chúi

Bêng-sû 名詞

im-sìng 陰性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 1f' -hō piàn-keh-luī

  1. chúi