золото

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 зо́лото
Sio̍k-keh 屬格 зо́лота
Ú-keh 與格 зо́лоту
Tuì-keh 對格 зо́лото
Tsō-keh 造格 зо́лотом
Tsiân-tì-keh 前置格 о зо́лоте
золото

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/[中性 tiong-sìng]/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. kim