комментарий

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 коммента́рий коммента́рии
Sio̍k-keh 屬格 коммента́рия коммента́риев
Ú-keh 與格 коммента́рию коммента́риям
Tuì-keh 對格 коммента́рий коммента́рии
Tsō-keh 造格 коммента́рием коммента́риями
Tsiân-tì-keh 前置格 о коммента́рии о коммента́риях

Huat-im 發音[siu-kái]

 • IPA: /kəmʲːɪnˈtarʲɪj/

Bêng-sû 名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

 1. (常用復)註解注釋
  дета́льный ~詳細的註解
  писа́ть ~ (к чему, на что) 給…寫注釋
 2. (只用復)述評評論議論解釋
  ~ии печа́ти 報刊評論
  ~ии на междунаро́дную те́му 國際述評
  ~ии к теку́щим собы́тиям 時事述評
  Прошу́ без ~иев!請不用解釋!
  Не тре́бует ~иев 不言而喻(顯而易見)
  Коммента́рии изли́шни 無須解釋