компьютер

Ùi Wiktionary
компьютер

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. tiān-náu

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 компью́тер компью́теры
Sio̍k-keh 屬格 компью́тера компью́теров
Ú-keh 與格 компью́теру компью́терам
Tuì-keh 對格 компью́тер компью́теры
Tsō-keh 造格 компью́тером компью́терами
Tsiân-tì-keh 前置格 о компью́тере о компью́терах

Bông-kó·-gú[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

компьютер

  1. tiān-náu