музыка

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 му́зыка му́зыки
Sio̍k-keh 屬格 му́зыки му́зык
Ú-keh 與格 му́зыке му́зыкам
Tuì-keh 對格 му́зыку му́зыки
Tsō-keh 造格 му́зыкой, му́зыкою му́зыками
Tsiân-tì-keh 前置格 о му́зыке о му́зыках

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:3a

  1. im-ga̍k 音樂