радость

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:8a

  1. hí-lo̍k

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 радость ра́дости
Sio̍k-keh 屬格 ра́дости ра́достей
Ú-keh 與格 ра́дости ра́достям
Tuì-keh 對格 радость ра́дости
Tsō-keh 造格 ра́достью ра́достями
Tsiân-tì-keh 前置格 о ра́дости о ра́достях