тактика

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 та́ктика та́ктики
Sio̍k-keh 屬格 та́ктики та́ктик
Ú-keh 與格 та́ктике та́ктикам
Tuì-keh 對格 та́ктику та́ктики
Tsō-keh 造格 та́ктикой, та́ктикою та́ктиками
Tsiân-tì-keh 前置格 о та́ктике о та́ктиках

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:3a

  1. 戰術戰術學
  2. 〈轉〉策略方法計謀