тело

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 те́ло тела́
Sio̍k-keh 屬格 те́ла те́л
Ú-keh 與格 те́лу тела́м
Tuì-keh 對格 те́ло тела́
Tsō-keh 造格 те́лом тела́ми
Tsiân-tì-keh 前置格 о те́ле о тела́х

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/[中性 tiong-sìng]/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1c

  1. sin-thé 身體
  2. bu̍t-thé 物體