Lūi-pia̍t:Chōng-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Chōng-gú ê sû.

Tī "Chōng-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 6 ia̍h, ē-bīn sī thâu 6 ia̍h.