Lūi-pia̍t:Hú-siâⁿ

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Hú-siâⁿ ê sû.

Tī "Hú-siâⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 7 ia̍h, ē-bīn sī thâu 7 ia̍h.